Tag Archives

One Article

Coaching

by admin

Coaching ja Business Coaching

Coaching valmennus synnyttää johtamiseen uudenlaista ajattelua, auttaa oivaltamaan uusia toimintavaihtoehtoja sekä pyrkiä syrjäyttämään esteitä oman ammatillisen kasvun ja kehittymisen tieltä eli

    tuottaa työn vaatimuksista lähtevää ohjauskeskustelua tasavertaisen keskustelukumppanin kanssa.

Coaching on toimiva kehittämisen muoto kaikille ihmisten johtamisen ja muun vaikuttamisen parissa työskenteleville – kaikille jotka kokevat että valmentava johtaminen on tämän päivän trendi ihmisten johtamisessa.

Kohderyhmiä julkissektorilla (Public Coaching) ovat olleet johtoryhmät, yksikön päälliköt ja lähiesimiehet sekä esimerkiksi muutostilanteissa muutoksen kohteena olevan yksikön koko henkilöstö.

Yritysasiakkuudet (Business Coaching) ovat tyypillisesti toimitusjohtajia ja yrittäjiä sekä myynnin, tuotannon, tuotekehityksen tai toimitusprojektien avainhenkilöitä.

Yksilöcoaching: Tyypillisiä teemoja ovat johtajan ja johtamisen haasteet, esimiestyön vaatimat johtamis- ja vuorovaikutustaidot, uramuutokset, oma ammatillinen kehittyminen sekä jaksamisen ja muutostilanteen tuki.

Ryhmäcoaching: Erityisen toimiva johtoryhmien sekä esimiesten ja asiantuntijajohtajista muodostuvien tiimien luotsaamisessa. Se tarjoaa tilaa yhteiselle ja riippumattomalle pohdiskelulle jossa keskinäiset valtasuhteet tai johdonmukaisen ohjauksen puute eivät ole esteenä tavoitteisiin pääsemiselle.

Millaisella coaching-prosessilla saataisiin parhaita kehittämistuloksia sinun organisaatiossasi?

LISÄTIEDOT TÄÄLTÄ!