Tag Archives

3 Articles

Henkilöjohtaminen

by ilkka.ruuska@bna.fi

Henkilöjohtaminen

Johtamisvalmennuksemme ovat tilanteenmukaisia kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti rakennettuja kehitysohjelmia. Valmennamme johtoryhmiä, esimies- ja asiantuntijaryhmiä sekä tarvittaessa myös koko työyhteisöä.

Valmennuksemme perustuvat BNA Coaching & Leadership -viitekehykseen jossa valmennus- ja kehittämisratkaisut kootaan seuraavista osista:

 • esimiesrooli ja sen normiperusta
 • vaikuttamis-, tietoisuus- ja erilaisuustaidot
 • yksikön johtamisen tavoitteelliset käytännöt
 • yksilön johtaminen eri tilanteissa
 • muutosten läpivienti omassa yksikössä
 • ohjausdialogin käyttö eri tapauksissa
 • tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteensovittaminen, henkinen työsuojelu
 • oman johtajuuden arvionti
 • analyyttinen, sosiaalinen ja kognitiivinen kyvykkyys johtajuudessa.

Täysimittainen johtamisosaamisen kehittämisprosessimme sisältää valmennusten suunnittelua palvelevan ratkaisukeskeisen johtajuusanalyysin. Johtajuusanalyysissa kartoitetaan hyvän johtajuuden tunnusmerkit joita ovat mm.:

 • tavoitteellisuus
 • tasapuolisuus
 • vuorovaikutuksen avoimuus
 • luottamus
 • puuttumisosaaminen
 • kannustus- ja palautekäytännöt
 • läsnäolon määrä ja intensiteetti ja
 • suoriutumisesta huolehtiminen

sekä motivaatio-, autonomia- ja hyvinvointitekijät:

 • työn merkityksellisyys
 • autonomia-aste oman työn suhteen sekä
 • yhteisöllisyyden taso.

Johtajuusanalyysi antaa merkittävästi paremmat lähtökohdat mm. valmennusten suunnittelemiseksi verrattuna erilaisiin ennakkotehtäviin tai työyhteisökyselyihin. Johtajuusanalyysit paljastavat lisäksi työyhteisödiagnoosin yhteydessä mainitut piiloiset työyhteisötekijät. Tässä suhteessa johtajat ja esimiehet ovat samassa asemassa kuin muutkin työntekijät.

Millaisella ratkaisulla esimiestoimintaa voitaisiin teillä kehittää? 

LISÄTIEDOT TÄÄLTÄ!

 

Coaching

by admin

Coaching ja Business Coaching

Coaching valmennus synnyttää johtamiseen uudenlaista ajattelua, auttaa oivaltamaan uusia toimintavaihtoehtoja sekä pyrkiä syrjäyttämään esteitä oman ammatillisen kasvun ja kehittymisen tieltä eli

    tuottaa työn vaatimuksista lähtevää ohjauskeskustelua tasavertaisen keskustelukumppanin kanssa.

Coaching on toimiva kehittämisen muoto kaikille ihmisten johtamisen ja muun vaikuttamisen parissa työskenteleville – kaikille jotka kokevat että valmentava johtaminen on tämän päivän trendi ihmisten johtamisessa.

Kohderyhmiä julkissektorilla (Public Coaching) ovat olleet johtoryhmät, yksikön päälliköt ja lähiesimiehet sekä esimerkiksi muutostilanteissa muutoksen kohteena olevan yksikön koko henkilöstö.

Yritysasiakkuudet (Business Coaching) ovat tyypillisesti toimitusjohtajia ja yrittäjiä sekä myynnin, tuotannon, tuotekehityksen tai toimitusprojektien avainhenkilöitä.

Yksilöcoaching: Tyypillisiä teemoja ovat johtajan ja johtamisen haasteet, esimiestyön vaatimat johtamis- ja vuorovaikutustaidot, uramuutokset, oma ammatillinen kehittyminen sekä jaksamisen ja muutostilanteen tuki.

Ryhmäcoaching: Erityisen toimiva johtoryhmien sekä esimiesten ja asiantuntijajohtajista muodostuvien tiimien luotsaamisessa. Se tarjoaa tilaa yhteiselle ja riippumattomalle pohdiskelulle jossa keskinäiset valtasuhteet tai johdonmukaisen ohjauksen puute eivät ole esteenä tavoitteisiin pääsemiselle.

Millaisella coaching-prosessilla saataisiin parhaita kehittämistuloksia sinun organisaatiossasi?

LISÄTIEDOT TÄÄLTÄ!

Johtaminen

by admin

Ihmisten johtaminen

Johtamisvalmennuksemme ovat tilanteenmukaisia kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti rakennettuja kehitysohjelmia. Valmennamme johtoryhmiä, esimies- ja asiantuntijaryhmiä sekä tarvittaessa myös koko työyhteisöä.

Valmennuksemme perustuvat Coaching & Leadership -viitekehykseen jossa valmennus- ja kehittämisratkaisut kootaan seuraavista osista:

 • esimiesrooli ja sen normiperusta
 • vaikuttamis-, tietoisuus- ja erilaisuustaidot
 • yksikön johtamisen tavoitteelliset käytännöt
 • henkilöjohtaminen
 • muutosten läpivienti omassa yksikössä
 • ohjausdialogin käyttö eri tilanteissa
 • tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteensovittaminen, henkinen työsuojelu
 • oman johtajuuden arvionti
 • analyyttinen, sosiaalinen ja kognitiivinen kyvykkyys johtajuudessa.

Täysimittainen johtamisosaamisen kehittämisprosessimme sisältää valmennusten suunnittelua palvelevan ratkaisukeskeisen johtajuusanalyysin. Johtajuusanalyysissa kartoitetaan hyvän johtajuuden tunnusmerkit joita ovat mm.:

 • tavoitteellisuus
 • tasapuolisuus
 • vuorovaikutuksen avoimuus
 • luottamus
 • puuttumisosaaminen
 • kannustus- ja palautekäytännöt
 • läsnäolon määrä ja intensiteetti ja
 • suoriutumisesta huolehtiminen

sekä motivaatio-, autonomia- ja hyvinvointitekijät:

 • työn merkityksellisyys
 • autonomia-aste oman työn suhteen sekä
 • yhteisöllisyyden taso.

Johtajuusanalyysi antaa merkittävästi paremmat lähtökohdat mm. valmennusten suunnittelemiseksi verrattuna erilaisiin ennakkotehtäviin tai työyhteisökyselyihin. Johtajuusanalyysit paljastaa lisäksi työyhteisödiagnoosin yhteydessä mainitut piiloiset työyhteisötekijät. Tässä suhteessa johtajat ja esimiehet ovat samassa asemassa kuin muutkin työntekijät.

MIllaisella ratkaisulla esimiestoimintaa voitaisiin teillä kehittää? Jätä lyhyt kuvaus tilanteestasi niin saat lisätietoa!

PYYDÄ LISÄTIETOA!