Tag Archives

One Article

Osaaminen ja menetelmät

by admin

Osaaminen ja ratkaisukeskeiset menetelmät

Vastuuvalmentajina toimivilta Executive Advisoreilta vaaditaan BN Advisorsissa yliopistotutkinnon lisäksi soveltuva jatkotutkinto sekä yli 20 v työelämäkokemus omalta alaltaan. Lisäksi edellytetään yli 10 vuoden omakohtaista käytännön kokemusta johtamis- tai kehittämistehtävistä sekä tarvittava valmennusosaaminen.

Palveluratkaisumme perustuvat seuraavan Executive Advisor -tiimimme kokemukseen:

Ilkka Ruuska, tekn.lis.                       johtamisen ja pk-liiketoiminnan kehittämisratkaisut

Marko Hylli, varatuomari                 juridiset asiat ja riskien hallinta

Tiina Raatikainen, KTM                    talous- ja henkilöstöhallinto, yritysten yleisjohtaminen

Jukka Vahtera, insinööri, JOKO       markkinointi ja jälleenmyynti

 

Valmennuksissamme käytämme dynaamisia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, fasilitoivaa ohjausta sekä konsultatiivista työotetta ryhmäpohdintoineen. Asetetuista tavoitteista ja valmennusteemoista riippuen valmennukset voidaan viedä läpi myös perinteisenä asiantuntijakonsultointina. Työyhteisöjen kehittämisessä ja muutospalveluissa työtapana korostuu diagnostinen konsultointi sekä prosessikonsultointi.

Koulutusten osalta lähtökohtana on koulutettavien oma tilanne ja osaaminen johon uusia ratkaisuja ja toimintamalleja aletaan jäsentää. Pyrkimyksenä on mahdollisuuksien mukaan teettää osallistujilla pienimuotoista kokemuspäiväkirjaa jonka kautta oivallukset ja oppiminen mahdollistuvat suoraan omaan työhön vietynä.