Tag Archives

2 Articles

Henkilöjohtaminen

by ilkka.ruuska@bna.fi

Henkilöjohtaminen

Johtamisvalmennuksemme ovat tilanteenmukaisia kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti rakennettuja kehitysohjelmia. Valmennamme johtoryhmiä, esimies- ja asiantuntijaryhmiä sekä tarvittaessa myös koko työyhteisöä.

Valmennuksemme perustuvat BNA Coaching & Leadership -viitekehykseen jossa valmennus- ja kehittämisratkaisut kootaan seuraavista osista:

 • esimiesrooli ja sen normiperusta
 • vaikuttamis-, tietoisuus- ja erilaisuustaidot
 • yksikön johtamisen tavoitteelliset käytännöt
 • yksilön johtaminen eri tilanteissa
 • muutosten läpivienti omassa yksikössä
 • ohjausdialogin käyttö eri tapauksissa
 • tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteensovittaminen, henkinen työsuojelu
 • oman johtajuuden arvionti
 • analyyttinen, sosiaalinen ja kognitiivinen kyvykkyys johtajuudessa.

Täysimittainen johtamisosaamisen kehittämisprosessimme sisältää valmennusten suunnittelua palvelevan ratkaisukeskeisen johtajuusanalyysin. Johtajuusanalyysissa kartoitetaan hyvän johtajuuden tunnusmerkit joita ovat mm.:

 • tavoitteellisuus
 • tasapuolisuus
 • vuorovaikutuksen avoimuus
 • luottamus
 • puuttumisosaaminen
 • kannustus- ja palautekäytännöt
 • läsnäolon määrä ja intensiteetti ja
 • suoriutumisesta huolehtiminen

sekä motivaatio-, autonomia- ja hyvinvointitekijät:

 • työn merkityksellisyys
 • autonomia-aste oman työn suhteen sekä
 • yhteisöllisyyden taso.

Johtajuusanalyysi antaa merkittävästi paremmat lähtökohdat mm. valmennusten suunnittelemiseksi verrattuna erilaisiin ennakkotehtäviin tai työyhteisökyselyihin. Johtajuusanalyysit paljastavat lisäksi työyhteisödiagnoosin yhteydessä mainitut piiloiset työyhteisötekijät. Tässä suhteessa johtajat ja esimiehet ovat samassa asemassa kuin muutkin työntekijät.

Millaisella ratkaisulla esimiestoimintaa voitaisiin teillä kehittää? 

LISÄTIEDOT TÄÄLTÄ!

 

Johtaminen

by admin

Ihmisten johtaminen

Johtamisvalmennuksemme ovat tilanteenmukaisia kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti rakennettuja kehitysohjelmia. Valmennamme johtoryhmiä, esimies- ja asiantuntijaryhmiä sekä tarvittaessa myös koko työyhteisöä.

Valmennuksemme perustuvat Coaching & Leadership -viitekehykseen jossa valmennus- ja kehittämisratkaisut kootaan seuraavista osista:

 • esimiesrooli ja sen normiperusta
 • vaikuttamis-, tietoisuus- ja erilaisuustaidot
 • yksikön johtamisen tavoitteelliset käytännöt
 • henkilöjohtaminen
 • muutosten läpivienti omassa yksikössä
 • ohjausdialogin käyttö eri tilanteissa
 • tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteensovittaminen, henkinen työsuojelu
 • oman johtajuuden arvionti
 • analyyttinen, sosiaalinen ja kognitiivinen kyvykkyys johtajuudessa.

Täysimittainen johtamisosaamisen kehittämisprosessimme sisältää valmennusten suunnittelua palvelevan ratkaisukeskeisen johtajuusanalyysin. Johtajuusanalyysissa kartoitetaan hyvän johtajuuden tunnusmerkit joita ovat mm.:

 • tavoitteellisuus
 • tasapuolisuus
 • vuorovaikutuksen avoimuus
 • luottamus
 • puuttumisosaaminen
 • kannustus- ja palautekäytännöt
 • läsnäolon määrä ja intensiteetti ja
 • suoriutumisesta huolehtiminen

sekä motivaatio-, autonomia- ja hyvinvointitekijät:

 • työn merkityksellisyys
 • autonomia-aste oman työn suhteen sekä
 • yhteisöllisyyden taso.

Johtajuusanalyysi antaa merkittävästi paremmat lähtökohdat mm. valmennusten suunnittelemiseksi verrattuna erilaisiin ennakkotehtäviin tai työyhteisökyselyihin. Johtajuusanalyysit paljastaa lisäksi työyhteisödiagnoosin yhteydessä mainitut piiloiset työyhteisötekijät. Tässä suhteessa johtajat ja esimiehet ovat samassa asemassa kuin muutkin työntekijät.

MIllaisella ratkaisulla esimiestoimintaa voitaisiin teillä kehittää? Jätä lyhyt kuvaus tilanteestasi niin saat lisätietoa!

PYYDÄ LISÄTIETOA!