Tag Archives

5 Articles

Johtoryhmä

by ilkka.ruuska@bna.fi

Johtoryhmätyön kehittäminen

Johtoryhmien kehittämisessä tavoitteena on kirkastaa johtoryhmän roolia ja perustehtävää sekä parantaa ymmärrystä strategisiin tavoitteisiin ja ulkoiseen ohjaukseen nähden. Johtamisjärjestelmä tunnistetaan ja määritellään tavaksi muuntaa ulkoiset tavoitteet yksiköltä vaadituiksi tuloksiksi.

Johtoryhmien kehittäminen perustuu BNA Management -viitekehykseen joka koostuu pääpiirteiltään seuraavasti:

Johtoryhmän perustehtävä

 • strateginen vs. operatiivinen tehtävä
 • kokonaisuuden johtaminen vai oman vastuualueen etu?
 • jäsenten roolit ja vastuut

Johtamisjärjestelmän selkiyttäminen

 • mitä johtamisjärjestelmä määrittelee?
 • miten nykyinen johtamisjärjestelmä vaikuttaa jory-työhön?
 • millaisena se tukisi parhaiten joryn perustehtävää?

Reagointi ulkoiseen tavoiteasetantaan ja muutoksiin

 • miten analysoida vaikutukset toimintaan ja tuloksiin?
 • miten jorylle asetetut tavoitteet puretaan käytäntöön?
 • muutosjohtaminen ja -viestintä

Dynaaminen johtoryhmä

 • mistä koostuu hyvä johtajuus?
 • johtoryhmä kehittäjänä ja muutosten käynnistäjänä
 • työyhteisöhaasteiden hallinta – milloin tarvitaan joryä?

Työtavat ja tehokas ajankäyttö

 • kokousten perusagenda ja puheenjohtaminen
 • käsiteltävien asioiden valmistelu ja sen delegointi
 • tiedottaminen/keskustelu/päätöksenteko – missä painopiste?

Huippujohtoryhmän piirteet

 • jatkuva itsearviointi
 • keskittyykö jorymme oleelliseen – entä minä joryssä?
 • polku ihannetilaan

Millaisella valmennusotteella on saatu parhaita tuloksia erilaisissa johtoryhmissä? 

LISÄTIEDOT TÄÄLTÄ!

PK-yritysten kehittäminen

by admin

PK-yritysten kehittämisen referenssit

HUOM!  Emme julkaise tässä suorien, ei-julkisten toimeksiantojen tietoja.

 

01/2016:

Etelä-Savon Koulutus Oy kutsui BNA:n kumppanikseen tuottamaan pk-yrityksille suunnattuja asiantuntijaluentoja erityisesti teemalla Asiantuntija ratkaisumyyjänä.

10/2015:

BusinessOulun hallinnoima Tuottava Muutos -hanke hankkii valmennuspalveluja BNA:lta koskien Myyntivalmiudet ja markkinointi palvelukokonaisuutta.

03/2015:

Wirma Lappeenranta Oy valitsi BNA:n osaamisyrityksille tarjottavien asiantuntijapalveluiden tuottajaksi myynnin ja markkinoinnin teemoihin. Kohderyhmänä ovat start-up- ja spin-off -yritykset.

03/2015:

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy valitsi BNA:n myyntiä ja markkinointia koskevien asiantuntijapalvelujen tuottajaksi StartupMill -hankkeeseen. Palvelut suunnataan kasvuhakuisille yrityksille.

04/2014:

Joensuun seudun hankintatoimen konsultointi- ja asiantuntijapalvelujen osalta BN Advisors Finland valittiin toimittajaksi johtamisen ja myynnin kehittämisen osalta.

12/2013:

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor sopi asiantuntijayhteistyöstä BN Advisorsin kanssa koskien johtamisen ja myyntitoiminnan konsultointia.

05/2013:

Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy valitsi pk-yritysten kehittämishankkeisiin kumppaniksi BN Advisors Finlandin myynnin ja tuotteistuksen osa-alueille.

03/2013:

Kasvuyritysten kehittämisen asiantuntijapalveluiden tuottajia koskevassa Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n järjestämässä kilpailutuksessa BNA menestyi tullen valituksi ensisijaisten palveluntuottajien kategoriaan.

03/2013:

Prizztech Oy valitsi BN Advisorsin Liiketoiminnan johtamiseen liittyvien asiantuntijapalvelujen tuottajaksi osa-alueeseen Työyhteisön toiminta ja toimivuus.

01/2013:

BNA valittiin Sähköisen liiketoiminnan kehittämisohjelmaan konsultoimaan pk-yritysten liiketoimintaprosessien analysointia ja sähköistämisen mahdollisuuksia. Hanketta hallinnoi Joensuun Tiedepuisto Oy.

08/2012:

Työterveyslaitos valitsi BNA:n konsultointipalvelujen tuottajaksi Työhyvinvointia kansainvälistyvällä työpaikalla –hankkeeseen. BNA tarjosi hankkeeseen Johtamis- ja työhyvinvointi –kehittämisohjelmaa.

06/2012:

Kehittämisyhtiö Witas Oy on valinnut BN Advisorsin mukaan kehittämishankkeeseen jonka tavoitteena on hyvinvointialan yritysten palvelujen laadun, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen.

05/2012:

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy tarjoaa yhteistyössä BN Advisorsin kanssa koulutus- ja konsultointipalveluja hyvinvointialan ja teknologiateollisuuden pk-yrityksille. Tavoitteena on tukea näiden toimialojen elinvoimaisuutta ja parantaa menestymisen edellytyksiä.

04/2012:

Yrityssalo Oy valitsi BN Advisors Finlandin yhteistyökumppaniksi varsinaissuomalaisille pk-yrityksille suunnattujen koulutus-, konsultointi- ja muiden asiantuntijapalvelujen tuottamisessa. BNA on mukana Myynti ja asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen aihealueen osalta.

03/2012:

BNA tulee toimimaan Oulunkaaren kuntayhtymän Yrityskaari-hankkeessa asiantuntijapalvelujen tuottajana Myyntityö-osiossa. Hanke tarjoaa yritys- ja yritysryhmäkohtaisia asiantuntijapalveluja jäsenkuntiensa alueella.

12/2011:

BNA toteuttaa YTYä yksinyrittämiseen -projektissa pienryhmävalmennuksen ”Yksinyrittäjien myyntivalmennus -vähemmällä enemmän”. Tätä ESR-projektia koordinoi Develooppi Oy, Pori.

12/2011:

Aalto-yliopiston pienyrityskeskus hyväksyi BN Advisorsin tarjouksen liittyen pk-yritysten EU-rahoitteisiin koulutus- ja asiantuntijapalveluihin. Tarjous koski teemaa Myynti, Asiakkuuksien ja Markkinointiosaamisen kehittäminen ja johtaminen.

12/2011:

BNA:n Ilkka Ruuska valittiin BusinessOulun valmennus- ja konsultointihankinnassa Myynnin, Markkinoinnin ja Asiakaspalvelun kehittämisen asiantuntijaksi. BusinessOulu tuottaa ICT-, HealthBio- ja ympäristö- sekä innovaatioyrityksille liiketoimintaa ja kasvua tukevia palveluja.

11/2011:

Joensuun Tiedepuisto Oy:n konsultointi- ja asiantuntijapalvelujen kilpailutuksessa BNA valittiin asiantuntijaksi Liiketoiminnan kehittämistä koskevien palvelujen osalta. Toimeksiannot liittyvät Joensuun Tiedepuiston ja KETI Oy:n hallinnoimiin uusiutumisohjelmiin.

10/2011:

BN Advisors valittiin Vahva Kannus -projektiin asiantuntijaksi Kasvun, Myynnin ja Palveluinnovaatioiden kehittämisen osalta.

03/2011:

Ilkka Ruuska BNA:sta valittiin asiantuntijaksi Prizztech Oy:n kilpailuttamaan ”reTHINK – kilpailukykyä muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä” -hankkeeseen Innovaatiojohtamisen ja Innovaatiotyöpajojen osalta.

11/2010:

BNA voitti tarjouskilpailun koskien hoivayrityksille tarkoitettuja valmennusohjelmia. Kilpailutuksen järjesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Ohjelman sisältönä on Myyntityö ja asiakassuhteen hallinta, Neuvottelutaidot sekä Oman palvelumyynnin kehittäminen.

08/2010:

Tiina Raatikainen ja Ilkka Ruuska valittiin Pirkanmaan Yrittäjien kilpailuttamaan Pirkanmaan uudet palvelukonseptit -hankkeeseen Uusien liiketoimintamahdollisuuksien innovoinnin, Palvelujen tuotteistamisen, Myynnin kehittämisen sekä Sähköisen liiketoiminnan osalta.

06/2010:

TkL Ilkka Ruuska BN Advisorsista valittiin parhain pistein Ylivieskan seutukuntayhdistyksen kilpailuttamaan TRI-hankkeeseen. Hankkeessa tarjotaan asiantuntijapalveluja toimialasta riippumattomien ideoiden tunnistamiseen ja kehittämiseen.

03/2010:

BN Advisors Finland Oy valittiin palvelutuottajaksi Etelä-Kymenlaakson yhteishankintayksikkö Seutuhankinnan kilpailuttamaan asiantuntijaverkostoon Liiketoimintastrategioiden, Tuottavuuden nostamisen, Tuotekehityksen ja Tuotteistuksen sekä Henkilö- ja Muutosjohtamisen osalta.

03/2009:

Palvelualojen liiketoimintojen uudistaminen sekä Ytyä naisyrittäjyyteen 2 ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän koordinoimia seutukunnallisia kehittämishankkeita. Coaching-palvelu molempiin hankkeisiin on tilattu BN Advisors Finland Oy:ltä.

01/2009:

TKK Dipoli Oy:n hallinnoima IMC-projekti (Increasing Multicultural Co-Working) valitsi BN Advisorsin toteuttamaan hankkeen coaching-palveluita. Tavoitteena on parantaa esimiesten taitoja toimia monikulttuurisessa työympäristössä sekä lisätä kykyä sopeuttaa johtamistaan työyhteisön monimuotoisuuden vaatimalla tavalla.

01/2009:

Lappeenranta Innovation Oy päätti valita BN Advisorsin puitetoimittajaksi Eteläkarjalaisille pk-yrityksille suunnatussa kehittämispalvelukokonaisuudessa koskien yrityksen taloutta ja oikeudellisia asioita.

12/2008:

BN Advisors Finland on voittanut tarjouskilpailun koskien Prizztech Oy:n hallinnoimaa Hyvinvointialan kehittämisohjelmaa. Kohderyhmänä ovat hyvinvointialan yritykset joille järjestetään myynti- ja markkinointiosaamisen koulutusta ja konsultointia kattaen myös asiakassuhteet ja palvelujen tuotteistamisen.

11/2008:

Joensuun Tiedepuisto valitsi Pk-yritysten kehittäminen Pohjois-Karjalassa vuosina 2008-2011-hankkeeseen BN Advisorsin yhdeksi toimittajaksi koskien johtamista, myyntiä, toiminnan kehitystä sekä kansainvälistymistä ja taloushallintoa.

09/2008:

BN Advisors Finland on valittu puitetoimittajaksi Vaske Oy:n koordinoimaan Osaamisella Kasvuun-hankkeeseen. Tavoitteena on kehittää pirkanmaalaisten pk-yritysten kasvun edellytyksiä kehittämällä henkilöstöä ja liiketoimintaa sekä verkottamalla yrityksiä.

03/2008:

Haapaveden Teknologiakylä Oy valitsi BN Advisorsin yhteistyökumppaniksi Versosta yrittäjäksi- hankkeeseen. Hanke tarjoaa yritystoiminnan kehittämispalveluja Siikalatvan seutukunnan alkaville ja kasvuhakuisille yrityksille.

 

Toimialakokemus

by admin

Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen eri toimialoilla

Valmennuksiimme on osallistunut tuhansia henkilöitä eri toimialoilta. Itse valmennusratkaisut ovat toimialariippumattomia. Toteutusten tuloksellisuuden varmistamiseksi kuitenkin edellytetään että vastuuvalmentajalla on riittävä toimialatuntemus soveltaa kutakin valmennusratkaisua kohdeympäristön työkulttuurin ja muiden reunaehtojen myötäisesti.

Avainasiakkaidemme toimialoja johtamisosaamisen ja työyhteisön kehittämisessä ovat:

 • terveydenhuolto
 • kunnalliset liikelaitokset
 • hyvinvointi- ja hoiva-ala
 • teknologia-ala ja suunnittelutoimistot
 • elektroniikan tuotanto ja alihankinta
 • järjestelmätoimittajat
 • prosessiteollisuus
 • teollisuuden palvelu- ja laitetoimittajat
 • koulutus- ja kehitysyhtiöt
 • myyntiorganisaatiot.

Haluaisitko tietää millaisia ratkaisuja ja miten toteutettuna olemme läpivieneet sinun toimialallasi?

KYSY LISÄÄ!

Kohdesektorit

by admin

Referenssit eri sektoreilla

Valmennuksiimme on osallistunut tuhansia henkilöitä yrityksistä, kunnallisista organisaatioista ja valtion hallinnosta. Olemme mukana useissa asiantuntijaverkostoissa ja teemme yhteistyötä lukuisien seutukunnallisten kehitysorganisaatioiden kanssa.

Julkissektorin ja isompien yritysten toimeksiannot ovat keskittyneet seuraaviin palveluihimme:

 • johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen yhteisprosessi
 • työyhteisödiagnoosi näkyvien ja piiloisten työyhteisöepäkohtien ratkaisemiseksi
 • henkilö- ja muutosjohtamisen valmennukset lähiesimiehille
 • johtajuus- ja esimies -coaching
 • muutoksen kohtaamisen ja työssä suoriutumisen ohjaus henkilöstölle.

PK-liiketoiminnan kehittäminen tapahtuu pääosin ELY-keskusten, ESR-hankkeiden ja seutukunnallisten kehitysorganisaatioiden kautta. Pääpaino on ollut seuraavissa liiketoimintahaasteissa:

 • kasvu ja uusasiakashankinta
 • myyntitaidot ja markkinoinnin suunnittelu
 • tuoteinnovaatiot ja -kehittely
 • palveluiden tuotteistaminen ja uudistaminen
 • yritysjohtajien business coaching
 • pien- ja yksinyrittäjän selviytyminen.

Johtaminen

by admin

Ihmisten johtaminen

Johtamisvalmennuksemme ovat tilanteenmukaisia kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti rakennettuja kehitysohjelmia. Valmennamme johtoryhmiä, esimies- ja asiantuntijaryhmiä sekä tarvittaessa myös koko työyhteisöä.

Valmennuksemme perustuvat Coaching & Leadership -viitekehykseen jossa valmennus- ja kehittämisratkaisut kootaan seuraavista osista:

 • esimiesrooli ja sen normiperusta
 • vaikuttamis-, tietoisuus- ja erilaisuustaidot
 • yksikön johtamisen tavoitteelliset käytännöt
 • henkilöjohtaminen
 • muutosten läpivienti omassa yksikössä
 • ohjausdialogin käyttö eri tilanteissa
 • tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteensovittaminen, henkinen työsuojelu
 • oman johtajuuden arvionti
 • analyyttinen, sosiaalinen ja kognitiivinen kyvykkyys johtajuudessa.

Täysimittainen johtamisosaamisen kehittämisprosessimme sisältää valmennusten suunnittelua palvelevan ratkaisukeskeisen johtajuusanalyysin. Johtajuusanalyysissa kartoitetaan hyvän johtajuuden tunnusmerkit joita ovat mm.:

 • tavoitteellisuus
 • tasapuolisuus
 • vuorovaikutuksen avoimuus
 • luottamus
 • puuttumisosaaminen
 • kannustus- ja palautekäytännöt
 • läsnäolon määrä ja intensiteetti ja
 • suoriutumisesta huolehtiminen

sekä motivaatio-, autonomia- ja hyvinvointitekijät:

 • työn merkityksellisyys
 • autonomia-aste oman työn suhteen sekä
 • yhteisöllisyyden taso.

Johtajuusanalyysi antaa merkittävästi paremmat lähtökohdat mm. valmennusten suunnittelemiseksi verrattuna erilaisiin ennakkotehtäviin tai työyhteisökyselyihin. Johtajuusanalyysit paljastaa lisäksi työyhteisödiagnoosin yhteydessä mainitut piiloiset työyhteisötekijät. Tässä suhteessa johtajat ja esimiehet ovat samassa asemassa kuin muutkin työntekijät.

MIllaisella ratkaisulla esimiestoimintaa voitaisiin teillä kehittää? Jätä lyhyt kuvaus tilanteestasi niin saat lisätietoa!

PYYDÄ LISÄTIETOA!