Tag Archives

5 Articles

PK-yritysten kehittäminen

by admin

PK-yritysten kehittämisen referenssit

HUOM!  Emme julkaise tässä suorien, ei-julkisten toimeksiantojen tietoja.

 

01/2016:

Etelä-Savon Koulutus Oy kutsui BNA:n kumppanikseen tuottamaan pk-yrityksille suunnattuja asiantuntijaluentoja erityisesti teemalla Asiantuntija ratkaisumyyjänä.

10/2015:

BusinessOulun hallinnoima Tuottava Muutos -hanke hankkii valmennuspalveluja BNA:lta koskien Myyntivalmiudet ja markkinointi palvelukokonaisuutta.

03/2015:

Wirma Lappeenranta Oy valitsi BNA:n osaamisyrityksille tarjottavien asiantuntijapalveluiden tuottajaksi myynnin ja markkinoinnin teemoihin. Kohderyhmänä ovat start-up- ja spin-off -yritykset.

03/2015:

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy valitsi BNA:n myyntiä ja markkinointia koskevien asiantuntijapalvelujen tuottajaksi StartupMill -hankkeeseen. Palvelut suunnataan kasvuhakuisille yrityksille.

04/2014:

Joensuun seudun hankintatoimen konsultointi- ja asiantuntijapalvelujen osalta BN Advisors Finland valittiin toimittajaksi johtamisen ja myynnin kehittämisen osalta.

12/2013:

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor sopi asiantuntijayhteistyöstä BN Advisorsin kanssa koskien johtamisen ja myyntitoiminnan konsultointia.

05/2013:

Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy valitsi pk-yritysten kehittämishankkeisiin kumppaniksi BN Advisors Finlandin myynnin ja tuotteistuksen osa-alueille.

03/2013:

Kasvuyritysten kehittämisen asiantuntijapalveluiden tuottajia koskevassa Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n järjestämässä kilpailutuksessa BNA menestyi tullen valituksi ensisijaisten palveluntuottajien kategoriaan.

03/2013:

Prizztech Oy valitsi BN Advisorsin Liiketoiminnan johtamiseen liittyvien asiantuntijapalvelujen tuottajaksi osa-alueeseen Työyhteisön toiminta ja toimivuus.

01/2013:

BNA valittiin Sähköisen liiketoiminnan kehittämisohjelmaan konsultoimaan pk-yritysten liiketoimintaprosessien analysointia ja sähköistämisen mahdollisuuksia. Hanketta hallinnoi Joensuun Tiedepuisto Oy.

08/2012:

Työterveyslaitos valitsi BNA:n konsultointipalvelujen tuottajaksi Työhyvinvointia kansainvälistyvällä työpaikalla –hankkeeseen. BNA tarjosi hankkeeseen Johtamis- ja työhyvinvointi –kehittämisohjelmaa.

06/2012:

Kehittämisyhtiö Witas Oy on valinnut BN Advisorsin mukaan kehittämishankkeeseen jonka tavoitteena on hyvinvointialan yritysten palvelujen laadun, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen.

05/2012:

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy tarjoaa yhteistyössä BN Advisorsin kanssa koulutus- ja konsultointipalveluja hyvinvointialan ja teknologiateollisuuden pk-yrityksille. Tavoitteena on tukea näiden toimialojen elinvoimaisuutta ja parantaa menestymisen edellytyksiä.

04/2012:

Yrityssalo Oy valitsi BN Advisors Finlandin yhteistyökumppaniksi varsinaissuomalaisille pk-yrityksille suunnattujen koulutus-, konsultointi- ja muiden asiantuntijapalvelujen tuottamisessa. BNA on mukana Myynti ja asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen aihealueen osalta.

03/2012:

BNA tulee toimimaan Oulunkaaren kuntayhtymän Yrityskaari-hankkeessa asiantuntijapalvelujen tuottajana Myyntityö-osiossa. Hanke tarjoaa yritys- ja yritysryhmäkohtaisia asiantuntijapalveluja jäsenkuntiensa alueella.

12/2011:

BNA toteuttaa YTYä yksinyrittämiseen -projektissa pienryhmävalmennuksen ”Yksinyrittäjien myyntivalmennus -vähemmällä enemmän”. Tätä ESR-projektia koordinoi Develooppi Oy, Pori.

12/2011:

Aalto-yliopiston pienyrityskeskus hyväksyi BN Advisorsin tarjouksen liittyen pk-yritysten EU-rahoitteisiin koulutus- ja asiantuntijapalveluihin. Tarjous koski teemaa Myynti, Asiakkuuksien ja Markkinointiosaamisen kehittäminen ja johtaminen.

12/2011:

BNA:n Ilkka Ruuska valittiin BusinessOulun valmennus- ja konsultointihankinnassa Myynnin, Markkinoinnin ja Asiakaspalvelun kehittämisen asiantuntijaksi. BusinessOulu tuottaa ICT-, HealthBio- ja ympäristö- sekä innovaatioyrityksille liiketoimintaa ja kasvua tukevia palveluja.

11/2011:

Joensuun Tiedepuisto Oy:n konsultointi- ja asiantuntijapalvelujen kilpailutuksessa BNA valittiin asiantuntijaksi Liiketoiminnan kehittämistä koskevien palvelujen osalta. Toimeksiannot liittyvät Joensuun Tiedepuiston ja KETI Oy:n hallinnoimiin uusiutumisohjelmiin.

10/2011:

BN Advisors valittiin Vahva Kannus -projektiin asiantuntijaksi Kasvun, Myynnin ja Palveluinnovaatioiden kehittämisen osalta.

03/2011:

Ilkka Ruuska BNA:sta valittiin asiantuntijaksi Prizztech Oy:n kilpailuttamaan ”reTHINK – kilpailukykyä muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä” -hankkeeseen Innovaatiojohtamisen ja Innovaatiotyöpajojen osalta.

11/2010:

BNA voitti tarjouskilpailun koskien hoivayrityksille tarkoitettuja valmennusohjelmia. Kilpailutuksen järjesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Ohjelman sisältönä on Myyntityö ja asiakassuhteen hallinta, Neuvottelutaidot sekä Oman palvelumyynnin kehittäminen.

08/2010:

Tiina Raatikainen ja Ilkka Ruuska valittiin Pirkanmaan Yrittäjien kilpailuttamaan Pirkanmaan uudet palvelukonseptit -hankkeeseen Uusien liiketoimintamahdollisuuksien innovoinnin, Palvelujen tuotteistamisen, Myynnin kehittämisen sekä Sähköisen liiketoiminnan osalta.

06/2010:

TkL Ilkka Ruuska BN Advisorsista valittiin parhain pistein Ylivieskan seutukuntayhdistyksen kilpailuttamaan TRI-hankkeeseen. Hankkeessa tarjotaan asiantuntijapalveluja toimialasta riippumattomien ideoiden tunnistamiseen ja kehittämiseen.

03/2010:

BN Advisors Finland Oy valittiin palvelutuottajaksi Etelä-Kymenlaakson yhteishankintayksikkö Seutuhankinnan kilpailuttamaan asiantuntijaverkostoon Liiketoimintastrategioiden, Tuottavuuden nostamisen, Tuotekehityksen ja Tuotteistuksen sekä Henkilö- ja Muutosjohtamisen osalta.

03/2009:

Palvelualojen liiketoimintojen uudistaminen sekä Ytyä naisyrittäjyyteen 2 ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän koordinoimia seutukunnallisia kehittämishankkeita. Coaching-palvelu molempiin hankkeisiin on tilattu BN Advisors Finland Oy:ltä.

01/2009:

TKK Dipoli Oy:n hallinnoima IMC-projekti (Increasing Multicultural Co-Working) valitsi BN Advisorsin toteuttamaan hankkeen coaching-palveluita. Tavoitteena on parantaa esimiesten taitoja toimia monikulttuurisessa työympäristössä sekä lisätä kykyä sopeuttaa johtamistaan työyhteisön monimuotoisuuden vaatimalla tavalla.

01/2009:

Lappeenranta Innovation Oy päätti valita BN Advisorsin puitetoimittajaksi Eteläkarjalaisille pk-yrityksille suunnatussa kehittämispalvelukokonaisuudessa koskien yrityksen taloutta ja oikeudellisia asioita.

12/2008:

BN Advisors Finland on voittanut tarjouskilpailun koskien Prizztech Oy:n hallinnoimaa Hyvinvointialan kehittämisohjelmaa. Kohderyhmänä ovat hyvinvointialan yritykset joille järjestetään myynti- ja markkinointiosaamisen koulutusta ja konsultointia kattaen myös asiakassuhteet ja palvelujen tuotteistamisen.

11/2008:

Joensuun Tiedepuisto valitsi Pk-yritysten kehittäminen Pohjois-Karjalassa vuosina 2008-2011-hankkeeseen BN Advisorsin yhdeksi toimittajaksi koskien johtamista, myyntiä, toiminnan kehitystä sekä kansainvälistymistä ja taloushallintoa.

09/2008:

BN Advisors Finland on valittu puitetoimittajaksi Vaske Oy:n koordinoimaan Osaamisella Kasvuun-hankkeeseen. Tavoitteena on kehittää pirkanmaalaisten pk-yritysten kasvun edellytyksiä kehittämällä henkilöstöä ja liiketoimintaa sekä verkottamalla yrityksiä.

03/2008:

Haapaveden Teknologiakylä Oy valitsi BN Advisorsin yhteistyökumppaniksi Versosta yrittäjäksi- hankkeeseen. Hanke tarjoaa yritystoiminnan kehittämispalveluja Siikalatvan seutukunnan alkaville ja kasvuhakuisille yrityksille.

 

Toimialakokemus

by admin

Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen eri toimialoilla

Valmennuksiimme on osallistunut tuhansia henkilöitä eri toimialoilta. Itse valmennusratkaisut ovat toimialariippumattomia. Toteutusten tuloksellisuuden varmistamiseksi kuitenkin edellytetään että vastuuvalmentajalla on riittävä toimialatuntemus soveltaa kutakin valmennusratkaisua kohdeympäristön työkulttuurin ja muiden reunaehtojen myötäisesti.

Avainasiakkaidemme toimialoja johtamisosaamisen ja työyhteisön kehittämisessä ovat:

 • terveydenhuolto
 • kunnalliset liikelaitokset
 • hyvinvointi- ja hoiva-ala
 • teknologia-ala ja suunnittelutoimistot
 • elektroniikan tuotanto ja alihankinta
 • järjestelmätoimittajat
 • prosessiteollisuus
 • teollisuuden palvelu- ja laitetoimittajat
 • koulutus- ja kehitysyhtiöt
 • myyntiorganisaatiot.

Haluaisitko tietää millaisia ratkaisuja ja miten toteutettuna olemme läpivieneet sinun toimialallasi?

KYSY LISÄÄ!

Kohdesektorit

by admin

Referenssit eri sektoreilla

Valmennuksiimme on osallistunut tuhansia henkilöitä yrityksistä, kunnallisista organisaatioista ja valtion hallinnosta. Olemme mukana useissa asiantuntijaverkostoissa ja teemme yhteistyötä lukuisien seutukunnallisten kehitysorganisaatioiden kanssa.

Julkissektorin ja isompien yritysten toimeksiannot ovat keskittyneet seuraaviin palveluihimme:

 • johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen yhteisprosessi
 • työyhteisödiagnoosi näkyvien ja piiloisten työyhteisöepäkohtien ratkaisemiseksi
 • henkilö- ja muutosjohtamisen valmennukset lähiesimiehille
 • johtajuus- ja esimies -coaching
 • muutoksen kohtaamisen ja työssä suoriutumisen ohjaus henkilöstölle.

PK-liiketoiminnan kehittäminen tapahtuu pääosin ELY-keskusten, ESR-hankkeiden ja seutukunnallisten kehitysorganisaatioiden kautta. Pääpaino on ollut seuraavissa liiketoimintahaasteissa:

 • kasvu ja uusasiakashankinta
 • myyntitaidot ja markkinoinnin suunnittelu
 • tuoteinnovaatiot ja -kehittely
 • palveluiden tuotteistaminen ja uudistaminen
 • yritysjohtajien business coaching
 • pien- ja yksinyrittäjän selviytyminen.

Kasvuvalmennus

by admin

Kasvuvalmennus

Yritysjohtajien kanssa käymissämme keskusteluissa nousee usein esiin ns. aikomisilmiö. Aiempia asiakkaita on saattanut siirtyä toisille markkinoille tai hintakilpailu on saattanut liiketoiminnan kannattavuuden rajoille. Tiedostetaan että uusia asiakkaita tarvittaisiin ja niiden saamiseksi nähdään jopa realistiset mahdollisuudet. Asialle ei kuitenkaan ole yleensä mitään. Toimitusjohtajan ja myyntitiimin paine kasvaa. Saatetaan tehdä muutoksia joilla on lähinnä kosmeettista vaikutusta yrityksen avainlukuihin. Parempi näin kuin olla tekemättä mitään. Tehdessä syntyy aina uusia oivalluksia. Tosi asiassa kasvun keinoja on tyypillisesti tasan kolme. Yritysostot, tuote- ja palveluinnovaatiot sekä myynnin tehostaminen.

Pk-yrityksen kasvu ja uudistaminen

Yritysostot ovat eräs kasvun keino mutta harvemmin pk-yritykselle realistinen vaihtoehto useammastakaan syystä. Yrityksen koosta riippuen oston rahoittaminen nousee usein haasteeksi. Toisaalta sopivankokoisia omaan strategiaan istuvia yrityksiä ei kovin usein ole myynnissäkään.

Sen sijaan tuote- ja palveluinnovaatioiden suhteen kannattaisi mielestämme olla aktiivisempi. Uusien lisäarvomahdollisuuksien etsiminen asiakkaan liiketoiminnasta pitäisi olla jatkuvaa toimintaa minkä pitäisi heijastua tarjoomaan esimerkiksi uusien tai uudella tavalla tuotettujen palvelujen muodossa. Innovointi ja palvelujen kehittäminen ei kuitenkaan usein ole yrityksen ydintoimintaa. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö on tällöin perusteltua etenkin jos hänellä on vankka käytännön kokemus tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä.

Myyntitaitojen kehittäminen ja myynnin tehostaminen ovat nopein ja halvin tapa hallitun kasvun aikaansaamiseksi. Olemme läpivieneet kehittämistä kasvun aikaansaamiseksi lukuisilla toimialoilla, pääasiassa teknologia- ja asiantuntijayrityksissä sekä eri palvelualoilla.

Keskeisiä kasvukonsultointi- ja kasvuvalmennusteemoja ovat olleet:

 • asiantuntija myyjän roolissa
 • myynnin psykologia – vaikuttamis- ja tietoisuustaidot sekä päätöksenteon hierarkia
 • ratkaisumyyntiprosessin periaate
 • asiakaskäyntien aikaansaaminen – yksi keskeisimpiä estotekijöitä!
 • henkilökohtaiset myyntitaidot sekä tiiminä myynti
 • myynnin suunnittelu – kasvutavoitteen purkaminen myyntitoimenpiteiksi
 • tavoitteellisen myyntikäynnin läpivienti – ns. myynnin sixpack
 • mitä asioita ja miten esittelen yrityksestäni?
 • myyvä tarjous ei ala sanoin ”tarjoamme kyselynne mukaisesti …” vaan perustuu asiakkaan esittämiin odotuksiin
 • kaupan päättäminen – oikea myyntiprosessi johtaa kauppaan, mitään vastaväitetekniikoita ei tarvita.

Kasvu ei tapahdu hetkessä eikä sen aikaansaaminen ole ihan helppoakaan mutta aikomalla tai suunnittelemalla ilman konkreettisia toimenpiteitä tilanne ei muutu miksikään. Olemme auttaneet lukuisia pk-yrityksiä kasvu-uralle. Me autamme näkemään mitä pitäisi tehdä ja miten, ja olemme tukena tarvittavan ajan. Työ on kuitenkin tehtävä itse. Emme väitäkään että pelkällä valmennuksessa istumisella syntyy kasvua.

Haluaisitko tietää miten sinun yrityksesi saataisiin kasvu-uralle?   

KYSY LISÄÄ!

Yritysten kehittämispalvelut

by admin

Yritysten kehittämispalvelut

Kokemuksemme ja päättäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella onnistuneen kehittämisen edellytys on riittävä yrityksen lähtökohtien ja tavoitteiden analysointi. Sinänsä itsestään selvä asia ei käytännössä kuitenkaan aina toteudu. Liian usein pureudutaan pelkästään käsillä oleviin haasteisiin tai haasteiden aiheuttamiin seurauksiin, ei itse syihin. Yrityksen kannattavuus, kasvu ja tuottavuus perustuvat kuitenkin liiketoiminnan toimivuuteen kokonaisuutena.

Pk-yrityksille suunnattu liiketoiminnan kehittämisanalyysi on tehokas ja kattava kartoitus jonka tuloksena syntyy yrityksen strategiasta, liiketoimintasuunnitelmasta ja tavoitteista johdettu kehittämisohjelma. Sen avulla yritys pystyy suunnittelemaan mitä ja miten liiketoimintaa tulee kehittää piteämmällä, useamman vuoden aikajänteellä. Kehittämisohjelma toimii välineenä paitsi omien kehittämistoimenpiteiden suuntaamisessa niin myös tukena rahoitus- ja yhteistyöneuvotteluissa.

Analyysin tulokset saadaan hakemalla vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • onko palvelu- ja tuotekehittelynne riittävää ja markkinavetoista?
 • miten tuotteistus ja immateriaalioikeuksien suojaaminen on hoidettu?
 • onko asiakkuuksien hallinta ja uusasiakashankinta systemaattista?
 • mitkä ovat markkinoinnin keinot, miten myynnissä on onnistuttu?
 • talousprosessien toimivuus ja käyttökelpoisuus johtamisessa?
 • entä tilinpäätösten analysointi, rahoitus ja budjetointi?
 • onko yrityksen visio selkeä ja strategia jalkautettu tekemisen tasolle?
 • onko yrityksellä johtamisjärjestelmä, täyttyvätkö hyvän johtajuuden tunnusmerkit?
 • onko yrityksellä toimiva hallitus?
 • millaista osaamista ja henkilöresursseja jatkossa tarvitaan?
 • huolehtiiko yritys henkilöstönsä hyvinvoinnista ja jaksamisesta?
 • voiko tuotantoprosesseja tai toimitusketjuja sujuvoittaa?
 • onko yrityksellä laatu-, ympäristö- ja vastuullisuusasiat kunnossa?
 • onko kumppanuus- ja verkostoitumismahdollisuudet kartoitettu?

Analyysipalveluissa teemme yhteistyötä ELY-keskusten kanssa valtakunnallisesti. Käy täyttämässä hakemus kehittämiskartoitukseen pääsemiseksi www.yritystenkehittamispalvelut.fi -sivustolla kohdassa ’Tee kartoitus’. Sieltä löydät ohjeet asian eteenpäin viemiseksi!

TAI PYYDÄ MEILTÄ LISÄTIETOA!