Tag Archives

One Article

Kasvuvalmennus

by admin

Kasvuvalmennus

Yritysjohtajien kanssa käymissämme keskusteluissa nousee usein esiin ns. aikomisilmiö. Aiempia asiakkaita on saattanut siirtyä toisille markkinoille tai hintakilpailu on saattanut liiketoiminnan kannattavuuden rajoille. Tiedostetaan että uusia asiakkaita tarvittaisiin ja niiden saamiseksi nähdään jopa realistiset mahdollisuudet. Asialle ei kuitenkaan ole yleensä mitään. Toimitusjohtajan ja myyntitiimin paine kasvaa. Saatetaan tehdä muutoksia joilla on lähinnä kosmeettista vaikutusta yrityksen avainlukuihin. Parempi näin kuin olla tekemättä mitään. Tehdessä syntyy aina uusia oivalluksia. Tosi asiassa kasvun keinoja on tyypillisesti tasan kolme. Yritysostot, tuote- ja palveluinnovaatiot sekä myynnin tehostaminen.

Pk-yrityksen kasvu ja uudistaminen

Yritysostot ovat eräs kasvun keino mutta harvemmin pk-yritykselle realistinen vaihtoehto useammastakaan syystä. Yrityksen koosta riippuen oston rahoittaminen nousee usein haasteeksi. Toisaalta sopivankokoisia omaan strategiaan istuvia yrityksiä ei kovin usein ole myynnissäkään.

Sen sijaan tuote- ja palveluinnovaatioiden suhteen kannattaisi mielestämme olla aktiivisempi. Uusien lisäarvomahdollisuuksien etsiminen asiakkaan liiketoiminnasta pitäisi olla jatkuvaa toimintaa minkä pitäisi heijastua tarjoomaan esimerkiksi uusien tai uudella tavalla tuotettujen palvelujen muodossa. Innovointi ja palvelujen kehittäminen ei kuitenkaan usein ole yrityksen ydintoimintaa. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö on tällöin perusteltua etenkin jos hänellä on vankka käytännön kokemus tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä.

Myyntitaitojen kehittäminen ja myynnin tehostaminen ovat nopein ja halvin tapa hallitun kasvun aikaansaamiseksi. Olemme läpivieneet kehittämistä kasvun aikaansaamiseksi lukuisilla toimialoilla, pääasiassa teknologia- ja asiantuntijayrityksissä sekä eri palvelualoilla.

Keskeisiä kasvukonsultointi- ja kasvuvalmennusteemoja ovat olleet:

  • asiantuntija myyjän roolissa
  • myynnin psykologia – vaikuttamis- ja tietoisuustaidot sekä päätöksenteon hierarkia
  • ratkaisumyyntiprosessin periaate
  • asiakaskäyntien aikaansaaminen – yksi keskeisimpiä estotekijöitä!
  • henkilökohtaiset myyntitaidot sekä tiiminä myynti
  • myynnin suunnittelu – kasvutavoitteen purkaminen myyntitoimenpiteiksi
  • tavoitteellisen myyntikäynnin läpivienti – ns. myynnin sixpack
  • mitä asioita ja miten esittelen yrityksestäni?
  • myyvä tarjous ei ala sanoin ”tarjoamme kyselynne mukaisesti …” vaan perustuu asiakkaan esittämiin odotuksiin
  • kaupan päättäminen – oikea myyntiprosessi johtaa kauppaan, mitään vastaväitetekniikoita ei tarvita.

Kasvu ei tapahdu hetkessä eikä sen aikaansaaminen ole ihan helppoakaan mutta aikomalla tai suunnittelemalla ilman konkreettisia toimenpiteitä tilanne ei muutu miksikään. Olemme auttaneet lukuisia pk-yrityksiä kasvu-uralle. Me autamme näkemään mitä pitäisi tehdä ja miten, ja olemme tukena tarvittavan ajan. Työ on kuitenkin tehtävä itse. Emme väitäkään että pelkällä valmennuksessa istumisella syntyy kasvua.

Haluaisitko tietää miten sinun yrityksesi saataisiin kasvu-uralle?   

KYSY LISÄÄ!