Julkisen palvelutuotannon esimieskoulutus

Koulutuksen kohderyhmää ovat julkisen palvelutuotannon yksikköjohtajat ja lähiesimiehet. Koulutus soveltuu myös asiantuntijaesimiehille joiden tehtävien hoito edellyttää hyviä vaikuttamis- ja tilannetaitoja ilman asemavaltuutusta.

Tavoitteena on selkiyttää esimiesroolia sekä antaa valmiudet hoitaa keskeisimmät tavoite- ja henkilöjohtamistilanteet oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti. Osallistujat omaksuvat yksinkertaisen ja helposti opittavan yksikön hallinnan ja yksilön suoriutumisen johtamisen mallin.

Julkisen palvelutuotannon esimies -koulutus perustuu julkisella sektorilla läpivietyihin työyhteisödiagnooseihin sekä julkishallinnon kanssa tehtyyn kehittämisyhteistyöhön. Koulutus koostetaan seuraavista osioista:

Yksikön suoriutumisen hallinta

 • hyvän johtajuuden tunnusmerkit
 • oikeat esimieskäytännöt ja tavoitteellinen johtaminen
 • epäkohtiin puuttuminen ja työyhteisöreaktiot

Johtamisvuorovaikutus

 • mihin johdettavan ajattelu perustuu?
 • miten saan ihmisen muuttamaan toimintaansa?
 • vaikuttamis- ja tietoisuustaidot

Henkilöjohtamisen perusteet

 • mistä syntyy motivaatio, viihtyminen ja hyvinvointi työssä?
 • oikea tehtävänanto ja arvostava lähestyminen
 • konsultatiivinen kuuntelu ja sisäinen kritiikki palautekeinoina

Suoriutumisen tasoanalyysi

 • tasojen tunnistaminen ja johtaminen eri tasoilla
 • epäkohtiin puuttuminen – milloin, miten ja miksi?
 • ohjauskeskustelu ja erilaisuustaidot

Muutosten läpiviennin periaatteet

 • muutoksen vaiheet – asioita vai ajattelua?
 • muutosviestinnän periaatteet
 • sitouttaminen ja ryhmän ohjaus toimintaan

Työhyvinvoinnin ja -ilmapiirin hallinta

 • ilmapiirin hallinta yksikkötasolla
 • yksilön suoriutumisen / työssä viihtymisen riippuvuus
 • oikea ajanhallinta jaksamisen perustana

PYYDÄ TARJOUS!