PK-yritysten kehittämisen referenssit

HUOM!  Emme julkaise tässä suorien, ei-julkisten toimeksiantojen tietoja.

 

01/2016:

Etelä-Savon Koulutus Oy kutsui BNA:n kumppanikseen tuottamaan pk-yrityksille suunnattuja asiantuntijaluentoja erityisesti teemalla Asiantuntija ratkaisumyyjänä.

10/2015:

BusinessOulun hallinnoima Tuottava Muutos -hanke hankkii valmennuspalveluja BNA:lta koskien Myyntivalmiudet ja markkinointi palvelukokonaisuutta.

03/2015:

Wirma Lappeenranta Oy valitsi BNA:n osaamisyrityksille tarjottavien asiantuntijapalveluiden tuottajaksi myynnin ja markkinoinnin teemoihin. Kohderyhmänä ovat start-up- ja spin-off -yritykset.

03/2015:

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy valitsi BNA:n myyntiä ja markkinointia koskevien asiantuntijapalvelujen tuottajaksi StartupMill -hankkeeseen. Palvelut suunnataan kasvuhakuisille yrityksille.

04/2014:

Joensuun seudun hankintatoimen konsultointi- ja asiantuntijapalvelujen osalta BN Advisors Finland valittiin toimittajaksi johtamisen ja myynnin kehittämisen osalta.

12/2013:

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor sopi asiantuntijayhteistyöstä BN Advisorsin kanssa koskien johtamisen ja myyntitoiminnan konsultointia.

05/2013:

Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy valitsi pk-yritysten kehittämishankkeisiin kumppaniksi BN Advisors Finlandin myynnin ja tuotteistuksen osa-alueille.

03/2013:

Kasvuyritysten kehittämisen asiantuntijapalveluiden tuottajia koskevassa Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n järjestämässä kilpailutuksessa BNA menestyi tullen valituksi ensisijaisten palveluntuottajien kategoriaan.

03/2013:

Prizztech Oy valitsi BN Advisorsin Liiketoiminnan johtamiseen liittyvien asiantuntijapalvelujen tuottajaksi osa-alueeseen Työyhteisön toiminta ja toimivuus.

01/2013:

BNA valittiin Sähköisen liiketoiminnan kehittämisohjelmaan konsultoimaan pk-yritysten liiketoimintaprosessien analysointia ja sähköistämisen mahdollisuuksia. Hanketta hallinnoi Joensuun Tiedepuisto Oy.

08/2012:

Työterveyslaitos valitsi BNA:n konsultointipalvelujen tuottajaksi Työhyvinvointia kansainvälistyvällä työpaikalla –hankkeeseen. BNA tarjosi hankkeeseen Johtamis- ja työhyvinvointi –kehittämisohjelmaa.

06/2012:

Kehittämisyhtiö Witas Oy on valinnut BN Advisorsin mukaan kehittämishankkeeseen jonka tavoitteena on hyvinvointialan yritysten palvelujen laadun, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen.

05/2012:

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy tarjoaa yhteistyössä BN Advisorsin kanssa koulutus- ja konsultointipalveluja hyvinvointialan ja teknologiateollisuuden pk-yrityksille. Tavoitteena on tukea näiden toimialojen elinvoimaisuutta ja parantaa menestymisen edellytyksiä.

04/2012:

Yrityssalo Oy valitsi BN Advisors Finlandin yhteistyökumppaniksi varsinaissuomalaisille pk-yrityksille suunnattujen koulutus-, konsultointi- ja muiden asiantuntijapalvelujen tuottamisessa. BNA on mukana Myynti ja asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen aihealueen osalta.

03/2012:

BNA tulee toimimaan Oulunkaaren kuntayhtymän Yrityskaari-hankkeessa asiantuntijapalvelujen tuottajana Myyntityö-osiossa. Hanke tarjoaa yritys- ja yritysryhmäkohtaisia asiantuntijapalveluja jäsenkuntiensa alueella.

12/2011:

BNA toteuttaa YTYä yksinyrittämiseen -projektissa pienryhmävalmennuksen ”Yksinyrittäjien myyntivalmennus -vähemmällä enemmän”. Tätä ESR-projektia koordinoi Develooppi Oy, Pori.

12/2011:

Aalto-yliopiston pienyrityskeskus hyväksyi BN Advisorsin tarjouksen liittyen pk-yritysten EU-rahoitteisiin koulutus- ja asiantuntijapalveluihin. Tarjous koski teemaa Myynti, Asiakkuuksien ja Markkinointiosaamisen kehittäminen ja johtaminen.

12/2011:

BNA:n Ilkka Ruuska valittiin BusinessOulun valmennus- ja konsultointihankinnassa Myynnin, Markkinoinnin ja Asiakaspalvelun kehittämisen asiantuntijaksi. BusinessOulu tuottaa ICT-, HealthBio- ja ympäristö- sekä innovaatioyrityksille liiketoimintaa ja kasvua tukevia palveluja.

11/2011:

Joensuun Tiedepuisto Oy:n konsultointi- ja asiantuntijapalvelujen kilpailutuksessa BNA valittiin asiantuntijaksi Liiketoiminnan kehittämistä koskevien palvelujen osalta. Toimeksiannot liittyvät Joensuun Tiedepuiston ja KETI Oy:n hallinnoimiin uusiutumisohjelmiin.

10/2011:

BN Advisors valittiin Vahva Kannus -projektiin asiantuntijaksi Kasvun, Myynnin ja Palveluinnovaatioiden kehittämisen osalta.

03/2011:

Ilkka Ruuska BNA:sta valittiin asiantuntijaksi Prizztech Oy:n kilpailuttamaan ”reTHINK – kilpailukykyä muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä” -hankkeeseen Innovaatiojohtamisen ja Innovaatiotyöpajojen osalta.

11/2010:

BNA voitti tarjouskilpailun koskien hoivayrityksille tarkoitettuja valmennusohjelmia. Kilpailutuksen järjesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Ohjelman sisältönä on Myyntityö ja asiakassuhteen hallinta, Neuvottelutaidot sekä Oman palvelumyynnin kehittäminen.

08/2010:

Tiina Raatikainen ja Ilkka Ruuska valittiin Pirkanmaan Yrittäjien kilpailuttamaan Pirkanmaan uudet palvelukonseptit -hankkeeseen Uusien liiketoimintamahdollisuuksien innovoinnin, Palvelujen tuotteistamisen, Myynnin kehittämisen sekä Sähköisen liiketoiminnan osalta.

06/2010:

TkL Ilkka Ruuska BN Advisorsista valittiin parhain pistein Ylivieskan seutukuntayhdistyksen kilpailuttamaan TRI-hankkeeseen. Hankkeessa tarjotaan asiantuntijapalveluja toimialasta riippumattomien ideoiden tunnistamiseen ja kehittämiseen.

03/2010:

BN Advisors Finland Oy valittiin palvelutuottajaksi Etelä-Kymenlaakson yhteishankintayksikkö Seutuhankinnan kilpailuttamaan asiantuntijaverkostoon Liiketoimintastrategioiden, Tuottavuuden nostamisen, Tuotekehityksen ja Tuotteistuksen sekä Henkilö- ja Muutosjohtamisen osalta.

03/2009:

Palvelualojen liiketoimintojen uudistaminen sekä Ytyä naisyrittäjyyteen 2 ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän koordinoimia seutukunnallisia kehittämishankkeita. Coaching-palvelu molempiin hankkeisiin on tilattu BN Advisors Finland Oy:ltä.

01/2009:

TKK Dipoli Oy:n hallinnoima IMC-projekti (Increasing Multicultural Co-Working) valitsi BN Advisorsin toteuttamaan hankkeen coaching-palveluita. Tavoitteena on parantaa esimiesten taitoja toimia monikulttuurisessa työympäristössä sekä lisätä kykyä sopeuttaa johtamistaan työyhteisön monimuotoisuuden vaatimalla tavalla.

01/2009:

Lappeenranta Innovation Oy päätti valita BN Advisorsin puitetoimittajaksi Eteläkarjalaisille pk-yrityksille suunnatussa kehittämispalvelukokonaisuudessa koskien yrityksen taloutta ja oikeudellisia asioita.

12/2008:

BN Advisors Finland on voittanut tarjouskilpailun koskien Prizztech Oy:n hallinnoimaa Hyvinvointialan kehittämisohjelmaa. Kohderyhmänä ovat hyvinvointialan yritykset joille järjestetään myynti- ja markkinointiosaamisen koulutusta ja konsultointia kattaen myös asiakassuhteet ja palvelujen tuotteistamisen.

11/2008:

Joensuun Tiedepuisto valitsi Pk-yritysten kehittäminen Pohjois-Karjalassa vuosina 2008-2011-hankkeeseen BN Advisorsin yhdeksi toimittajaksi koskien johtamista, myyntiä, toiminnan kehitystä sekä kansainvälistymistä ja taloushallintoa.

09/2008:

BN Advisors Finland on valittu puitetoimittajaksi Vaske Oy:n koordinoimaan Osaamisella Kasvuun-hankkeeseen. Tavoitteena on kehittää pirkanmaalaisten pk-yritysten kasvun edellytyksiä kehittämällä henkilöstöä ja liiketoimintaa sekä verkottamalla yrityksiä.

03/2008:

Haapaveden Teknologiakylä Oy valitsi BN Advisorsin yhteistyökumppaniksi Versosta yrittäjäksi- hankkeeseen. Hanke tarjoaa yritystoiminnan kehittämispalveluja Siikalatvan seutukunnan alkaville ja kasvuhakuisille yrityksille.