Terveydenhuollon lähijohtamisen käytännöt

Valmennus on kohdennettu terveydenhuollon hoitavien yksiköiden osastonhoitajille, apulaisosastonhoitajille sekä vastaaviin tehtäviin tähtääville. Soveltuu myös asiantuntijaesimiehille sekä kaikille jotka haluavat parantaa vaikuttamis- ja tilannetaitojaan.

Tavoitteena on selkiyttää esimiesroolia ja antaa valmiudet kaikkiin keskeisimpiin lähijohtamistilanteisiin, sekä luoda valmiudet hoitaa ne oikea-aikaisesti, tasapuolisesti ja hyvän johtajuuden kriteerit täyttäen. Valmennuksen ajankäyttö määrittyy osallistujien kokemustaustan mukaan.

Terveydenhuollon lähijohtamisvalmennus perustuu eri sairaanhoitopiireissä läpivietyihin työyhteisödiagnooseihin sekä sairaanhoitopiireissä tehtyyn kehittämisyhteistyöhön. Valmennus koostetaan seuraavista osioista:

Lähtökohta

 • mikä on esimies ja mihin hänen oikeutensa perustuvat
 • muu normiperusta
 • hoitotyö vs. esimiestyö – roolin ottaminen käytännössä

Vaikuttamis- ja tilannetaitojen perusta

 • kognitiiviset mallit ja ulkoisten viestien tulkinta
 • miten saan ihmisen toimimaan toisin?
 • suoriutumisen tasot ja johtaminen eri tasoilla

Motivointitaidot

 • ajattelun johtaminen motivoinnin perustana
 • sisäinen kritiikki – oivalluttava palautekeino
 • hyvän johtajuuden kriteerit ja välillinen motivointi

Tavoitteellinen vaikuttaminen

 • ohjauskeskustelu
 • osaamis- ja sitoutumisvajeen käsittely
 • ryhmän sitouttaminen päätökseen

Epäkohtiin puuttuminen

 • puuttumattomuuden seuraukset
 • puuttuminen – milloin, mihin ja miten
 • työyhteisön reagointi muutosten kynnyksellä

Muutostaidot

 • muutosjohtaminen – ihmisten vai projektin johtamista?
 • muutosvastarinta on johtamisen vähyyttä!
 • miten pohjustaa tulevia muutoksia?

Työhyvinvointitaidot

 • johtamisen merkitys työilmapiiriin ja poissaoloihin
 • työssä viihtymisen 6 tekijää
 • työhyvinvoinnin yksilöjohtamisen malli

Kokoustaidot

 • valmistelun ohjaus ja optimaalinen ajankäyttö
 • kokoustamisen luisto- ja kitkatekijät
 • yhteiseen päätökseen ohjaaminen

Omassa työssä kehittyminen

 • entä kun syntyy havainto työyhteisön toimimattomuudesta?
 • itsearvioinnin prosessi
 • analyyttinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kyvykkyys

PYYDÄ TARJOUS!