Yritysten kehittämispalvelut

Kokemuksemme ja päättäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella onnistuneen kehittämisen edellytys on riittävä yrityksen lähtökohtien ja tavoitteiden analysointi. Sinänsä itsestään selvä asia ei käytännössä kuitenkaan aina toteudu. Liian usein pureudutaan pelkästään käsillä oleviin haasteisiin tai haasteiden aiheuttamiin seurauksiin, ei itse syihin. Yrityksen kannattavuus, kasvu ja tuottavuus perustuvat kuitenkin liiketoiminnan toimivuuteen kokonaisuutena.

Pk-yrityksille suunnattu liiketoiminnan kehittämisanalyysi on tehokas ja kattava kartoitus jonka tuloksena syntyy yrityksen strategiasta, liiketoimintasuunnitelmasta ja tavoitteista johdettu kehittämisohjelma. Sen avulla yritys pystyy suunnittelemaan mitä ja miten liiketoimintaa tulee kehittää piteämmällä, useamman vuoden aikajänteellä. Kehittämisohjelma toimii välineenä paitsi omien kehittämistoimenpiteiden suuntaamisessa niin myös tukena rahoitus- ja yhteistyöneuvotteluissa.

Analyysin tulokset saadaan hakemalla vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • onko palvelu- ja tuotekehittelynne riittävää ja markkinavetoista?
 • miten tuotteistus ja immateriaalioikeuksien suojaaminen on hoidettu?
 • onko asiakkuuksien hallinta ja uusasiakashankinta systemaattista?
 • mitkä ovat markkinoinnin keinot, miten myynnissä on onnistuttu?
 • talousprosessien toimivuus ja käyttökelpoisuus johtamisessa?
 • entä tilinpäätösten analysointi, rahoitus ja budjetointi?
 • onko yrityksen visio selkeä ja strategia jalkautettu tekemisen tasolle?
 • onko yrityksellä johtamisjärjestelmä, täyttyvätkö hyvän johtajuuden tunnusmerkit?
 • onko yrityksellä toimiva hallitus?
 • millaista osaamista ja henkilöresursseja jatkossa tarvitaan?
 • huolehtiiko yritys henkilöstönsä hyvinvoinnista ja jaksamisesta?
 • voiko tuotantoprosesseja tai toimitusketjuja sujuvoittaa?
 • onko yrityksellä laatu-, ympäristö- ja vastuullisuusasiat kunnossa?
 • onko kumppanuus- ja verkostoitumismahdollisuudet kartoitettu?

Analyysipalveluissa teemme yhteistyötä ELY-keskusten kanssa valtakunnallisesti. Käy täyttämässä hakemus kehittämiskartoitukseen pääsemiseksi www.yritystenkehittamispalvelut.fi -sivustolla kohdassa ’Tee kartoitus’. Sieltä löydät ohjeet asian eteenpäin viemiseksi!

TAI PYYDÄ MEILTÄ LISÄTIETOA!